Een goed functionerend rioleringssysteem is cruciaal voor de volksgezondheid en het milieu. Hoewel het beheer en onderhoud van het rioleringssysteem vaak in handen is van lokale overheden, kunnen burgers ook een significante rol spelen in het behoud en de efficiëntie van dit essentiële systeem. Hier zijn enkele manieren waarop burgers kunnen helpen. 

Let op wat je doorspoelt 

Een van de eenvoudigste maar meest effectieve manieren om bij te dragen aan de gezondheid van het rioleringssysteem is door bewust te zijn van wat je doorspoelt. Niet alles wat door het toilet of de gootsteen kan, hoort daar thuis. Materialen zoals vochtige doekjes, hygiëneproducten, en zelfs bepaalde soorten toiletpapier kunnen verstoppingen veroorzaken en de rioleringssystemen beschadigen. Door enkel menselijk afval en toiletpapier door te spoelen, help je verstoppingen en dure reparaties van een rioleringsbedrijf te voorkomen.  

Vet en olie 

Vetten en oliën zijn grote boosdoeners als het gaat om rioleringsproblemen. Deze stoffen stollen vaak in de leidingen, wat kan leiden tot ernstige verstoppingen. Het is belangrijk om gebruikte vetten en oliën op te vangen in een container en deze bij het restafval te gooien of naar speciale inzamelingspunten te brengen. Dit kleine gebaar kan een groot verschil maken in de werking van de riolering. Een eventuele rioolontstopping kan aardig in de papieren lopen. Voorkomen is beter dan genezen. 

Regenwaterafvoer 

In veel stedelijke gebieden wordt regenwater via hetzelfde systeem afgevoerd als huishoudelijk afvalwater. Burgers kunnen helpen de druk op deze systemen te verminderen door het installeren van regentonnen om regenwater op te vangen. Dit water kan dan worden hergebruikt voor het besproeien van tuinen of het wassen van auto’s, waardoor de hoeveelheid water die door het rioleringssysteem moet worden verwerkt, wordt verminderd. 

Educatie en bewustwording 

Een goed begrip van het rioleringssysteem en de impact van ons gedrag op dit systeem is essentieel. Door jezelf en anderen te informeren over het belang van een gezonde riolering, draag je bij aan de algemene efficiëntie en duurzaamheid van het systeem. Gemeenten en lokale overheden bieden vaak educatieve programma’s aan die kunnen helpen bij het vergroten van deze bewustwording. 

Door deze stappen te volgen, kan iedereen bijdragen aan het behoud van een gezond en efficiënt rioleringssysteem, wat resulteert in minder overstromingen, minder milieuvervuiling, en lagere kosten voor gemeenschappen.